Kategori - Türk Sanat Müziği Makamları

Acemaşiran Makamı

Acemaşiran Makamı Şarkı Listesi

Acemaşiran Makamı Şarkılar   Bir haber ver ey sâbâ n’oldu gülistânım Bu hâl zuhûr etmesin bir daha Dalga dalga saçını omzuna dökme yine Ey çeşm-i ahu Mehlika Gel ey denizin nazlı kızı nûş-i şarab et Gönlüm düşüyor çırpınarak gizli kemende Gönül aşkından oldu...

Acem Makamı

Acem Makamı Şarkı Listesi

Acem Makamı Şarkılar   Bir şeh ki tâc-dârân olmakta hâk-i râhı Bu bir değil sekiz değil yüz değil Efendimsin cihanda îtibârım varsa sendendi Ey bülbül-i şûride gülistânıma girme İki dilber söyleşirler Ruhlerin seyredelim berki gül-i ter yerine Diğer TSM Makamları...

Saba Makamı

Saba Makamı Şarkı Listesi

Saba Makamı Şarkılar   B Bir dalda iki kiraz Bir esmere aman aman gönül verdim Bir nigah et kahr ile sen bakma Bu akşam yine sensiz yollarda ağladım Ç Çok aşığın var diyorlar D Daracık sokakları duman bürüdü Düş ben gibi bir aşka sadâkat ne imiş gör E Ey bâd-ı...

Rast Makamı

Rast Makamı Şarkı Listesi – A – B – C – D

Rast Makamı Şarkılar   A Açılan bir gül gibi gir kalbe gönül gibi Ağlasam her lâhza hakkım yok mudur Âmed nesîm-i sûbh-u dem Anlatayım hâlimi dildâre ben Âşık oldur kim kılar cânın fedâ cânanına Aşkın içimde rüya kalbimde duya duya Ay gülsün ufuktan sana, sen bak...