Kategori - Rast Makamı

Rast Makamı

Rast Makamı Şarkı Listesi – P-R-S-Ş-T-U-V-Y-Z

Rast Makamı Şarkılar   P Perişan saçların aşkımın ağıdır R Rast girip fend ile seyretti hümayî Rast Kâr-ı Muhteşem Rindlerin ölümü Rüya gibi her hatıra her yaşantı bana S Saçların tarumar gözlerinde nem Sâkî parıldasın şefâk-ı meyle câmımız Senden ayrı yaşayamam...

Rast Makamı

Rast Makamı Şarkı Listesi – E-G-H-İ-K-L-M-Ö

Rast Makamı Şarkılar   E Erdi bahar sardı yine neşe cihanı Erler demine destur alalım – Rast İlahi Eski dostlar Esti nesimi nevbahar,açıldı güller subhdem G Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler Gelse o şûh meclîse nâz ü tegâfül eylese Gitmesin...

Rast Makamı

Rast Makamı Şarkı Listesi – A – B – C – D

Rast Makamı Şarkılar   A Açılan bir gül gibi gir kalbe gönül gibi Ağlasam her lâhza hakkım yok mudur Âmed nesîm-i sûbh-u dem Anlatayım hâlimi dildâre ben Âşık oldur kim kılar cânın fedâ cânanına Aşkın içimde rüya kalbimde duya duya Ay gülsün ufuktan sana, sen bak...