Temel Müzik Bilgileri

Diyez ve Bemol Nedir – Sharp and Flat

Diyez ve Bemol Nedir ?

Sharp and Flat

youtubegoogleplusinstagram

 

Geleceğin çok kıymetli müzisyenleri hepinize merhaba,

Gitara yeni başlarken ilk öğrenilmesi gereken temel bilgilerden bir tanesi de diyez ve bemol’dür. Müziğin temelini oluşturan diyez bemol her zaman aynı notayı temsil eder. Aslında adı Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si gibi konmamış notaları temsil eder. Bu notaları piano üzerinden öğrenmek çok kolay olacağı için video da bu şekilde hazırlanmıştır.

Nedir bu Diyez ve Bemol ?

Pianoda sırası ile bütün notalar birbirlerine yarım ses mesafededir. Do ile Re notalarının arasında siyah tuş görüyorsunuz. Önce bu tuştan kısaca bahsedelim. Bu siyah tuş Do dan sonra geldiği için Do diyez adını alır, Do# olarak yazılır. Re notasından da önce geldiği için Re bemol olarak söylenir ve Reb olarak yazılır. Aslında Do# ve Reb aynı notayı temsil eder. Doğal olarak 2 ayrı ismi olur. Bu nota için Do# tercihen daha çok kullanılır ve söylenir.

Diyez ve Bemol işaretleri ?

# – diyez, b – bemol simgeleridir. b işareti Bursa’nın ‘b’ si gibi değil, b ye benzeyen ama biraz daha yukarı bombeli olarak yazılır. Video üzerindeki resimde ve anlatımda gördüğünüz gibidir. Bu yazıyı okuyanların %99’u zaten bemol işaretini mutlaka biliyordur ama bu kısa bilgi belki  %1  bilmeyen kişilerin okuduğunu farzaderek yazılmıştır. 🙂 Herkesi düşünmek lazım.

Yarım Sesler nedir ?

Videoda gördüğünüz sıralamada anlatıldığı gibi, her nota birbirine yarım ses mesafede olduğu için, aralarında siyah tuş olmayan iki ayrı nota aralığı görüyoruz.

  1. Si ile Do arasında siyah tuş yoktur. Bu nedenle Si ve Do arası yarım sestir.
  2. Mi ile Fa arasında da siyah tuş olmadığından Mi ve Fa arası da yarım sestir.

Do – Do# – Re notaları için Do ile Do# yarım ses, Do# ile Re arası yarım ses olduğundan, basit bir matematik hesabı ile 🙂 Do ile Re notalarının Tam ses aralığında olduğunu söyleyebiliriz.

Tam Sesler;

Do ile Re örneğinde olduğu gibi, Fa ile Sol, Sol ile La, La ile Si aralıkları tam sestir. Müziğe başlayabilmek için bu aralıkları öğrenmek çok önemlidir. Dünyadaki tüm enstrumanlarda notalar bu sıra ile dizilir, Gitar çalabilmek için bize bu bilgi yeterli olacaktır.

Daha fazlasını öğrenmek istiyor musunuz ?

Ek bilgi verecek olursak, perdesiz enstrumanlarda  diyez ve bemol’ün aralıkları da değişir. Türk Sanat Müziği Makamlarında bu aralıklar da farklıdır. Türk Halk Müziğinde de aynı şekilde. Kanunda da aynı şekilde perdesiz enstrumanlar gibi tüm sesler çalınabilir. Birbiri ardına gelen tüm notalardaki ses aralığına birim olarak koma denir. Komayı şöyle anlayabiliriz, Sanki Mi ile Fa arası 1cm. mesafede gibi düşünün aradaki milimetreler komayı temsil eder.

Koma

Tam sesi 9 birim gibi düşünün buna göre Mi ile Fa arası ve Si ile Do arası 4,5 komadır. Do ile Re arası Tam ses yani 9 birimdir. Örnekteki 9 birim gerçekte de bu şekilde hesaplanır. Pianodaki siyah tuşlar kendisinden önce gelen notaya 4,5 ve sonra gelen notaya da 4,5 birim mesafededir. Batıda bu diyez ve bemol olarak kullanılır. Türk Sanat Musikisinde 9 birim koma 4 ve 5 olarak kullanılır. Bu komalardaki küsüratlar yani 4,5 gibi 0,5 birimlik farklar batı enstrumanları ile TSM çalınması durumunda kulağın çok zor algılayabileceği 0,5 koma biriminde farklar meydana getirir. Bazı makamlar vardır ki zaten batı enstrumanı ile çalmak yani piano ve gitar vs. imkansızdır. Nedir mesela ? Saba makamıdır. Batı enstrumanları ile çalınan tüm saba makamındaki şarkılar tam netice veremez ama tabi ki çalınmaktadır. Farkı anlayabilmek için müzisyen olmak yeterlidir. 🙂 Sizler de o seviyelere geleceksiniz.

İlk akla gelen, Hint,Çin ve Japon müziklerinde de batı müziği matematiğinin dışında komalı sesler algılanmaktadır ama işi tam çözebilmek için o müzikleri dinleyip, mümkünse notalarını çözmeye çalışmak gerekir. Batı müziği eğitimi almış olan bir kişi, Türk Sanat Müziği için ayrı bir eğitim almalıdır. Bu eğitimin en temel farkı işte bu komadaki farklardır. Bütün bunları ek bilgi olsun diye yazıyorum. Bizim için izlediğiniz 3 dakikalık video yeterlidir. İçiniz rahat olsun. 🙂

Yorum yapın

1 Yorum

/* ]]> */