Minor7 Akorlar

Dm7 akoru gitarda nasıl basılır, hangi notalardan oluşur?

Dm7 akoru gitarda nasıl basılır, hangi notalardan oluşur?

Geleceğin çok kıymetli müzisyenleri hepinize merhaba ;
Bu videoda Dm7 ile yazılan Re  minör7’li akorunun gitarda nasıl basıldığı anlatılmıştır. Dm7 akorunun en çok kullanılan versiyonları bu videoda gösterilmiştir.
Dm : Re – Fa – La notalarının aynı anda basılması ile oluşur.

Bir akor nasıl 7li olur ?
Dm akorunu inceleyelim,
Dm akoru Re,Fa ve La notalarından oluşuyor.
Re  – Fa – La – Re
1        3      5      8
Dm gamında yer alan 1. ve 8. derecede yer alan sesler yine Re notasıdır. 7li ise;
Re  – Fa – La  – Do – Re
1       3      5        7       8

Ana ses yani bu akor için 8. derecede yer alan Re den tam ses pes olan notadır.
Sib – Si – Do – Do# – Re olarak sıralanan nota dizilişinde Re ile Do# arasında yarım ses, Do ile Re arasında ise tam ses aralık bulunmaktadır. İşte bu fark Dominant yedili notasını oluşturur.
Dm7 olarak yazılır. Genellikle çok sık rastladığımız bu yazım şekli dominant7 akorlarını temsil eder ama konuşurken Re minör yedili olarak söyleriz.

Yorum yapın

/* ]]> */